ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΣΤΑΣΗΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ

Η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Κέρκυρας Α.Ε με δ.τ ΕΑΝΕΠ Κέρκυρας ΑΕ

Κατόπιν της από 06-10-2022 απόφασης του ΔΣ της Εταιρείας περί πρόσληψης τεχνικού συμβούλου μέσω δημόσιας πρόσκλησης και αξιολόγησης των προτάσεων που θα υποβληθούν με σκοπό την επικαιροποίηση της αρχικής μελέτης έτους 2018 με τίτλο «Τεχνικοοικονομική Μελέτη Βιωσιμότητας & Σύστασης Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Κέρκυρας» και της από 09-11-2022 απόφασης του ΔΣ της Εταιρείας περί έγκρισης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την πρόσληψη τεχνικού συμβούλου με αντικείμενο την επικαιροποίηση της αρχικής μελέτης με τίτλο «Τεχνικοοικονομική Μελέτη Βιωσιμότητας και Σύστασης: Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Κέρκυρας Α.Ε» και ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων,

Ανακοινώνει ότι: 

Επιθυμεί να συνεργαστεί και να λάβει συμβουλευτικές υπηρεσίες από εξειδικευμένο και έμπειρο Σύμβουλο, ο οποίος θα τη συνδράμει και θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Εταιρεία και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις περιγραφόμενες στην συνημμένη πρόσκληση προδιαγραφές να υποβάλουν τις προσφορές τους για την υλοποίηση του περιγραφόμενου έργου, το αργότερο έως και την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 23:59.

ΕΑΝΕΠ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ