ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Κέρκυρας Α.Ε.

Κατόπιν της από 06-10-2022 απόφασης του ΔΣ της Εταιρείας περί δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξασφάλιση γης προκειμένου να εγκατασταθεί σε αυτήν το Επιχειρηματικό Πάρκο Κέρκυρας και της από 09-11-2022 απόφασης του ΔΣ της Εταιρείας περί έγκρισης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξασφάλιση γης για την εγκατάσταση Επιχειρηματικού Πάρκου στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας

Προσκαλεί:

Όλους τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες γης, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων εμβαδού από 100 έως 200 στρέμματα αποτελούμενη από ένα ή περισσότερα τμήματα συνεχόμενα μεταξύ τους, τα οποία θα εμφανίζουν τελικά μια ενιαία έκταση και οι οποίοι επιθυμούν να εκποιήσουν (πωλήσουν) την εν λόγω έκταση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να διαθέσουν αυτήν για το σκοπό δημιουργίας Επιχειρηματικού Πάρκου στην ΠΕ Κέρκυρας, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15.00, σχετικό φάκελο με τα έγγραφα που αναφέρονται στο συνημμένο κείμενο της πρόσκλησης.

ΕΑΝΕΠ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΗΣ