ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προκειμένου να γίνει ανάθεση σύμβασης Υπηρεσιών της συμμετοχής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων και της Περιφέρειας Ιονίων, παραγωγών και τοπικών προϊόντων εταιρειών από όλα τα Ιόνια Νησιά, καθώς και επιχειρήσεων που δήλωσαν συμμετοχή κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης στην Δράση «Γαστρονομικό Φεστιβάλ Κέρκυρας 2022», που θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα 24 με 30 Σεπτεμβρίου 2022 σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία:

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΦΜ 090240815) ΕΔΡΑ ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΚ 49100
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:

Στόχος η προβολή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, αλλά και των Επιχειρήσεων – Παραγωγών της οικείας Περιφέρειας, η οποία θα είναι σε εθνικό επίπεδο, με δημόσια και ιδιωτικά κανάλια, αλλά και δημοσιογράφους από περιοδικά και έντυπα. Η προβολή των προϊόντων, θα γίνει δε και δια χρήσης τους από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Κέρκυρας, η οποία κατά τη διάρκεια της Δράσης και, μέσω στοχευμένης ημερίδας, θα παρουσιάσει τοπικά εδέσματα.

Πιο συγκεκριμένα, η ανάθεση υπηρεσιών στον ανάδοχο περιλαμβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις για την εξυπηρέτηση της συμμετοχής στην Έκθεση:

  • Κατασκευή και τοποθέτηση υπαίθριου εκθεσιακού χώρου-ροτόντες, τραπέζια, καρέκλες- για την Προβολή τόσο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων όσο και των Επιχειρήσεων – Παραγωγών από την οικεία Περιφέρεια, καθώς και του ΠΤΑ.ΙΝ
  • Διαμόρφωση και προσκόμιση απαραίτητου εξοπλισμού του χώρου για την ορθή λειτουργία του
  • Επικοινωνία με παραγωγούς/ εταιρείες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για αποστολή των προϊόντων τους στην Κέρκυρα.
  • Φύλαξη των τοπικών προϊόντων που θα αποσταλούν.
  • Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, σποτ φωτισμού και οθόνης προβολής.
  • Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων
  • Διοργάνωση ημερίδας με κεντρικό πυρήνα την ενημέρωση παιδιών ηλικίας 6-12 ετών για τα τοπικά προϊόντα Ιονίων Νήσων. Στην ημερίδα θα γίνει διοργάνωση παιχνιδιών, διαδραστικά παιχνίδια γνώσεων όπως κρυπτόλεξα, διατροφοκουιζ, κ.α- παιχνίδι χαμένου θησαυρού με τοπικά προϊόντα- παρουσίαση και γνωριμία με τα προϊόντα της περιφέρειας μας ούτως ώστε να γνωρίσουν, μέσα από το παιχνίδι, αλλά και μέσα από δραστηριότητες βιωματικές και αλληλεπιδραστικές με το χώρο, τα παραδοσιακά προϊόντα μας.
  • Προσφορά ελαφρών εδεσμάτων στα παιδιά της ανωτέρω ημερίδας, καθώς και χυμών- αναψυκτικών.
  • Προσφορά τσάντας με παιχνίδια, τοπικά εδέσματα στα παιδιά της ανωτέρω ημερίδας.
  • Σύνταξη και Αποστολή Δελτίων Τύπου με φωτογραφικό υλικό από την έκθεση και τις εκδηλώσεις/ ημερίδες σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:ΜΕΧΡΙ 31/12/2022
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.:11.290,32 €
ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.:24%
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ:64.02.07.0000 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ»
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ:8%
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ Ν.4412/2016 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ):ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:Στοιχεία τεκμηρίωσης εμπειρίας σε αντίστοιχες εκδηλώσεις (π.χ. συμβάσεις, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή πρακτικά παραλαβής κλπ)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ:mail:pta-in@pin.gov.gr
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ:Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στο site του Περιφερειακού Ταμείου Ιόνιων Νήσων (www.pta-in.gr).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2661361542 Μακρή Θεοδώρα

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ του ΠΤΑ-Ι.Ν.

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ