Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ., ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ., ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΖΙΔΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ, ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΑΥΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ του κ. ΙΩΑΝΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ του κ. ΠΟΖΙΔΗ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟΥ κ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΟΚΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ του κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΙΟΚΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ του κ. ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΥ
ΡΩΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ της κ. ΤΣΟΛΑΚΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑ-ΜΙΛΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ του κ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ του κ. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ