ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ( Page 3 )

  • Home
  • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
  •  ( Page 3 )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων προτίθεται να προβεί στην προμήθεια (3) τριών Ηλεκτρονικών υπολογιστών μαζί με 3 οθόνες και 3 WEB CAMERA.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη πρόσληψη προσωπικού σε σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων που εδρεύει στις Αλυκές Ποταμού Κέρκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εκδήλωση Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) με τον διακριτικό τίτλο “HellenicAssociationofTourismandTravelAgencies Νήσων στο ετήσιο συνέδριο του Συνδέσμου Πελοπόννησο, τον Οκτώβριο 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) με τον διακριτικό τίτλο HellenicAssociationofTourismandTravelAgencies - HATTA” για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο ετήσιο συνέδριο του Συνδέσμου Γερμανών Τουριστικών Πρακτόρων (DVR) στην Πελοπόννησο, τον Οκτώβριο 2021.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την συμμετοχή του ΠΤΑ-ΙΝ στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συμμετοχή του ΠΤΑ_ΙΝ στην 85η ΔΕΘ, 2021», σύμφωνα με την αριθ.3.3/1207-2021(ΑΔΑ:66ΖΙΨΔΟΚΚ-ΒΛΩ) απόφαση του Δ/Σ του ΠΤΑ ΙΝ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη γαστρονομική εκδήλωση στην Κέρκυρα με προβολή τοπικών προϊόντων των Ιονίων Νήσων δια της χρηματοδότησης του Π.Τ.Α. Ιόνιων Νήσων

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Γαστρονομική εκδήλωση στην Κέρκυρα με προβολή τοπικών προϊόντων των Ιονίων Νήσων», όπως αναλυτικά αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 4.1/15-07-2021 (ΑΔΑ:Ψ3ΚΕΨΔΟΚΚ-ΦΑ0) απόφαση του Δ/Σ του ΠΤΑ ΙΝ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την δημιουργία επικοινωνιακών μηνυμάτων κοινωνικής ευαισθητοποίησης για την εμβολιαστική διαδικασία και τις ασφαλείς συνθήκες που επικρατούν στα νησιά με στόχο την αναβάθμιση της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του κτιρίου που στεγάζεται στις Αλυκές Ποταμού- Κέρκυρα, συνολικής επιφάνειας 200τ.μ. και τους κοινόχρηστους χώρους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια 275 αντιτύπων του βιβλίου με τίτλο “Το Σχολείο στα Επτάνησα: 1864-2021. Εκατόν πενήντα χρόνια Ελληνική Εκπαίδευση”

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας 275 αντιτύπων του βιβλίου της Ιστορίας της εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων με τίτλο "Το Σχολείο στα Επτάνησα: 1864-2021. Εκατόν πενήντα χρόνια Ελληνική Εκπαίδευση", όπως αναλυτικά αναφέρεται στο αίτημα 945/22-06-21 της προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΙΝ (Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια 800 αντιτύπων του ιστορικού περιεχομένου του βιβλίου του κ. Νίκου Κ. Κουρκουμέλη με τίτλο “Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΧΡΟΝΙΑ 1797-1864”

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων προτίθεται να προβεί στην ανάθεση αντιτύπων του ιστορικού περιεχομένου του βιβλίου του κ. Νίκου Κ. Κουρκουμέλη με τίτλο "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΤΑ ΚΡΙΣΗΜΑ ΧΡΟΝΙΑ 1797-1864", όπως αναλυτικά αναφέρεται στο αίτημα ΔΣ του ΠΤΑ ΙΝ (Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του κτιρίου που στεγάζεται στις Αλυκές Ποταμού- Κέρκυρα, συνολικής επιφάνειας 200τ.μ. και τους κοινόχρηστους χώρους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση υπηρεσιών Υπευθύνου Προσωπικών Δεδομένων και υπηρεσιών συμμόρφωσης

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση υπηρεσιών Υπευθύνου Προσωπικών Δεδομένων (DATA PROTECTION OFFICER – D.Ρ.Ο.) και υπηρεσιών συμμόρφωσης στα πλαίσια του Κανονισμού 2016/679 (ΕΕ) – GDPR για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής”.