ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ( Page 2 )

  • Home
  • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
  •  ( Page 2 )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΑ-ΙΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2023, ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΑ-ΙΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2023, ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΑ-ΙΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 9η EXPOTROF 2023

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συμμετοχή του ΠΤΑ_ΙΝ στην έκθεση ποτών και τροφίμων EXPOTROF 2023», όπως έχει εγκριθεί στο ΔΣ του ΠΤΑ-ΙΝ με τον προϋπολογισμό του 2023 (αριθ. 7.1/19-12-2022 (ΑΔΑ:9ΥΘ7ΨΔΟΚΚ-Β53)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΣΤΑΣΗΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ

ΕΑΝΕΠ: Επαναληπτική διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την υλοποίηση επικαιροποίησης αρχικής μελέτης με τίτλο "Τεχνικοοικονομική Μελέτη Βιωσιμότητας & Σύστασης Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Κέρκυρας ΑΕ"

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΣΤΑΣΗΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ

ΕΑΝΕΠ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υλοποίηση επικαιροποίησης αρχικής μελέτης με τίτλο "Τεχνικοοικονομική Μελέτη Βιωσιμότητας & Σύστασης Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Κέρκυρας"

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΑΝΕΠ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξασφάλιση γης προκειμένου να εγκατασταθεί σε αυτήν το Επιχειρηματικό Πάρκο Κέρκυρας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων που εδρεύει στις Αλυκές Ποταμού Κέρκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς ανάθεσης σύμβασης Υπηρεσιών για συμμετοχή του ΠΤΑ-ΙΝ στην Δράση «Γαστρονομικό Φεστιβάλ Κέρκυρας 2022», που θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα 24 με 30 Σεπτεμβρίου 2022.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο "Παροχή υπηρεσιών ορκωτού λογιστή" του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγοριών ΤΕ και ΠΕ κωδικοί θέσεων 1012 και 101 ειδικοτήτων ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και ΠΕ Οικονομικού της πρόσληψης προσώπου με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΣΟΧ 1/2021 τηε ανακοίνωσης αριθμ. 1364/6-9-2021 του Περιφερειακού Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων.