ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

  • Home
  • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΑ-ΙΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΡΑΣΙΩΝ ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2024, ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή του ΠΤΑ-ΙΝ στην Έκθεση Κρασιών Οινόραμα 2024, που θα διεξαχθεί από 2 έως 4 Μαρτίου στο Ζάππειο, Αθήνα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΑ-ΙΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ FOODEXPO 2024

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την συμμετοχή του ΠΤΑ-ΙΝ στην Έκθεση Ποτών και Τροφίμων Food Expo 2024.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗ 2022). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.022,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο "Παροχή υπηρεσιών ορκωτού λογιστή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Έλεγχος χρήσης έτη 2022). Προϋπολογισμού 5.022,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2023 (ΑΡΘΜ.ΠΡΩΤ.:OIK.1041/30-05-2023 , ΑΔΑ: 9ΞΦ1ΨΔΟΚΚ-ΕΣΩ) ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ (ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΕΠ ΑΡΙΘΜ. 21989/2023//1/2023/31-07-2023) ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΠΟ 07-08-2023 ΕΩΣ 17-08-2023

Το ΠΤΑ Ιονίων Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων που εδρεύει στις Αλυκές Ποταμού Κέρκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την ανάθεση Λογιστικής Υποστήριξης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων έτους 2023 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 8.680,00 € με ΦΠΑ

Έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμόν 1.3/13-02-2023 (ΑΔΑ:6Ξ33ΨΔΟΚΚ-3ΡΕ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων και την αριθμ. οικ. 887/10-5- 2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΖ3ΒΨΔΟΚΚ-ΚΝ1), το εν λόγω Ταμείο προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη λογιστικό γραφείο, την εκτέλεση εργασίας με αντικείμενο την Λογιστική Υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Βασική προϋπόθεση της ανάθεσης είναι η αποδεδειγμένη εμπειρία του σε θέματα (οικονομικά, προσωπικού κ.λ.π.), που άπτονται σε Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την ανάθεση της Υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών ορκωτού λογιστή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων (έλεγχος χρήσης 2021)

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της Υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών ορκωτού λογιστή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων (έλεγχος χρήσης 2021) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όπως κατωτέρω αναλυτικά αναφέρεται στη συνημμένη μελέτη της υπηρεσίας και κατόπιν της αριθμ. 2.1/10-014-2023 (ΑΔΑ: ΨΛΛ0ΨΔΟΚΚ-Δ2Δ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΤΑ-ΙΝ επικαιροποίηση της αριθμ. 6,3/04-11-2022 απόφασής του με θέμα: Εγκριση για απευθείας ανάθεση ορκωτών λογιστών για έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2021 στο ΠΤΑ-ΙΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την ανάθεση υπηρεσιών για τη συμμετοχή του ΠΤΑ-ΙΝ στη Διεθνή Έκθεση Ποτών και Τροφίμων Food and Drink Expo 2023

Η Πρόεδρος Δ.Σ του ΠΤΑ Ιονίων Νήσων καλεί τον ανωτέρω ενδιαφερόμενο που επιθυμεί και δραστηριοποιείται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλει σφραγισμένη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για τη συμμετοχή του ΠΤΑ-ΙΝ στη Διεθνή έκθεση ποτών και τροφίμων «FOOD AND DRINK EXPO 2023», που θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα 24 με 26 Απριλίου 2023 στο Μπέρμινχαμ της Αγγλίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την ανάθεση υπηρεσιών για τη συμμετοχή του ΠΤΑ-ΙΝ στη Διεθνή Τουριστική έκθεση «SALON MONDIAL DU TOURISME PARIS 2023», που θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα 16 με 19 Μαρτίου 2023 στο ΠΑΡΊΣΙ – ΓΑΛΛΙΑ .

Η Πρόεδρος Δ.Σ του ΠΤΑ Ιονίων Νήσων καλεί τον ανωτέρω ενδιαφερόμενο που επιθυμεί και δραστηριοποιείται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλει σφραγισμένη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για τη συμμετοχή του ΠΤΑ-ΙΝ στη Διεθνή Τουριστική έκθεση «SALON MONDIAL DU TOURISME PARIS 2023», που θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα 16 με 19 Μαρτίου 2023 στο ΠΑΡΙΣΙ - ΓΑΛΛΙΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την ανάθεση υπηρεσιών για τη συμμετοχή του ΠΤΑ-ΙΝ στη Διεθνή Τουριστική έκθεση «ITB BERLIN 2023», που θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα 07 με 09 Μαρτίου 2023 στο ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η Πρόεδρος Δ.Σ του ΠΤΑ Ιονίων Νήσων καλεί τον ανωτέρω ενδιαφερόμενο που επιθυμεί και δραστηριοποιείται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλει σφραγισμένη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για τη συμμετοχή του ΠΤΑ-ΙΝ στη Διεθνή Τουριστική έκθεση «ITB BERLIN 2023», που θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα 07 με 09 Μαρτίου 2023 στο ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ.