ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

  • Home
  • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Αποσπάσματα Πρακτικών της 8ης Συνεδρίασης/2021 την 06-12-2021 του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
admin avatar
admin 6 Δεκεμβρίου 2021

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Αποσπάσματα Πρακτικών της 7ης Συνεδρίασης/2021 την 12-11-2021 του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
admin avatar
admin 12 Νοεμβρίου 2021

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Αποσπάσματα Πρακτικών της 6ης Συνεδρίασης/2020 την 18-12-2020 του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
admin avatar
admin 18 Δεκεμβρίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Αποσπάσματα Πρακτικών της 5ης Συνεδρίασης/2020 την 28-09-2020 του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
admin avatar
admin 28 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Αποσπάσματα Πρακτικών της 4ης Συνεδρίασης/2020 την 28-07-2020 του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
admin avatar
admin 28 Ιουλίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Αποσπάσματα Πρακτικών της 3ης Συνεδρίασης/2020 την 15-06-2020 του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
admin avatar
admin 18 Απριλίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Αποσπάσματα Πρακτικών της 2ης Συνεδρίασης/2020 την 21-03-2020 του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
admin avatar
admin 21 Μαρτίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Αποσπάσματα Πρακτικών της 1ης Συνεδρίασης/2020 την 14-02-2020 του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
admin avatar
admin 14 Φεβρουαρίου 2020