ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΠΕ  ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ 1012 ΚΑΙ 101 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2021 ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΡΙΜ. 1364/6-9-2021 ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ